Wkłady kominkowe

Wkłady kominkowe
Wkłady kominkowe są jednym z najbardziej ekologicznych źródeł ciepła. Wydostające się z nich spaliny maja mniej zanieczyszczeń niż te, które powstają ze spalania gazu, oleju, czy węgla, a nawet niż spaliny z kominków otwartych. Przy wyborze wkładu kominkowego należy kierować się przede wszystkim tym, jaki główny cel spełnia nasz kominek w domu.

Jeśli jest to głównie element dekoracyjny, należy przede wszystkim kierować się walorami estetycznymi i wybrać wariant umożliwiający korzystanie z wkładu lub kasety jak z kominka tradycyjnego, na przykład przez podniesienie lub schowanie szyby.
Jeśli kominek służy głównie jako źródło ciepła, należy zwrócić uwagę na jego parametry techniczne i użytkowe.
Do tych parametrów, na pierwszym miejscu zalicza się sprawność. Wkłady kominkowe produkowane przez renomowane firmy maja sprawność co najmniej 70% w czasie normalnej pracy i nawet 83% podczas pracy zredukowanej, czyli przy ograniczonym dopływie powietrza do spalania. Wszystko to oznacza, iż minimum 70% energii powstającej podczas spalania drewna odzyskuje się w postaci ciepła.
Kolejnym parametrem jest moc nominalna. Jest to uśredniona w czasie, a nie maksymalna moc, która jest osiągana tylko przez krótki czas i nie odzwierciedla prawdziwych możliwości urządzenia.
Kolejnym parametrem jest paliwo, czyli zużycie drewna podczas spalania. Powinno ono wynosić średnio 2,5 kg/h, przy nominalnej mocy urządzenia 7 kW.
Innym parametrem jest czas pracy urządzenia bez uzupełniania opał. Jednorazowy załadunek drewna powinien wystarczać na co najmniej 10 godzin. W takim przypadku można mówić o prawdziwym komforcie korzystania z komina.
Ostatnim parametrem jest średnia temperatura spalin. Aby kominek miał dużą sprawność i był bezpieczny w użytkowaniu, średnia temperatura spalin nie powinna przekraczać 400°C.
Jeśli decydujemy się na montaż oraz instalację wkładów i kaset kominkowych, należy zlecić to autoryzowanej i fachowej firmie instalatorskiej.