Pochodzenie węgla

Pochodzenie węgla
Węgiel, nazywany też „czarnym złotem” to niezwykły minerał. Jest skałą pochodzenia organicznego – powstałą ze szczątków organizmów roślinnych i posiada niezwykłą wśród skał właściwość – paląc się wytwarza ciepło. Węgiel powstał powstała w karbonie (era paleozoiczna) jakieś 360 do 286 milionów lat temu, na bagnistych obszarach, które w tamtych czasach porastały wilgotne lasy tropikalne.

Szczątki obumarłych roślin z powodu małej ilości tlenu i odpowiednich bakterii, rozkładały się bardzo powoli. W pierwszej fazie rozkładu gnijące rośliny zmieniają się w torf – z warstwy torfu o grubości od 10 do 15 metrów może powstać jednometrowa warstwa węgla.
Węgiel kamienny jest materiałem niejednorodnym – warstwy błyszczące i matowe odpowiadają materiałowi, z jakiego powstały: błyszczące to skamieniałe drewno, matowe to drobne szczątki roślinne. Na podstawie wyglądu można ocenić pochodzenie i rodzaj węgla.
Węgiel kamienny stosowany jest powszechnie jako paliwo i jest przede wszystkim popularnym surowcem energetycznym. Zużywa się go przede wszystkim w  w przemyśle i elektrowniach. Wartość opałowa węgla waha się i jest silnie uzależniona od jego składu, tj. zawartości popiołu, siarki i wilgotności. Polskie zasoby tego minerału należą do jednych z największych na świecie: przez wiele lat Polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o największym wydobyciu węgla kamiennego!